Tilsyn med kunst & rådgivning om bevaring

Art keeper yder tilsyn, tilstandstjek og rådgivning

Lupbriller, lygte og handsker - udstyr til tilstandstjek af kunstværker - Foto: Anne Trollehave

Tilsyn og tilstandstjek - din sikkerhed

Har du en kunstsamling eller enkeltværker, som du gerne vil tage vare på, er det en god idé at få kunsten - også nyere kunst - efterset med jævne mellemrum. 

Er der opstået skader, kan de ofte behandles og yderligere skader imødekommes, så tab af værk-værdi undgås.


Tilstandsdokumentation, ind- og udtjek ved udstillinger, deponering mm.

Udformning af tilstandsdokumentation af konservator i forbindelse med lån og udlån af kunst - fx ved udstillinger og deponeringer - giver bestiller en forsikringsmæssig sikkerhed:
Spørgsmål om, hvornår og i hvilke hænder en opdaget skade er opstået, kan udredes, når tilstandsdokumentation foreligger.
Anne Trollehave har mange års erfaring med denne side af konserveringsgerningen.


Tilstandstjek af Skagensmaleri ved udlån - Foto: Privatfoto

Overblik - Art keepers ydelser

  • fører tilsyn med kunstsamlinger og enkeltværker

  • tilbyder rådgivning i forbindelse med kunstkøb om de tilstandsmæssige forhold ved værker

  • dokumenterer skader og giver behandlingstilbud på udbedring af skader til forsikringsselskaber og skadeservicevirksomheder

  • udformer professionelle tilstandsrapporter ved lån, udlån og deponering af værker

  • foretager indtjek og udtjek i forbindelse med udstillinger

  • rådgiver om klima, lys og placering af værker under udstilling og opbevaring - også i private sammenhænge

  • yder kurértjenester for kunst, der skal rejse, og som kræver professionelt opsyn undervejs - evt. væg til væg

Tilstandsrapportering, kunst-installation - Foto: Privatfoto, Anne Trollehave

Kontakt art keeper for aftale om et tilstandstjek af din samling eller dit kunstværk

Kontakt art keeper for ind- eller udtjek af værker i forbindelse med udstilling, deponering mm.

Kunstkøb

Art keeper yder rådgivning i forbindelse med kunstkøb. Ofte er de bevaringsmæssige udfordringer ved et værk ikke belyst af sælger. Art keeper kan bidrage med væsentlig information, så du kan træffe et valg om køb på et oplyst grundlag.

Det gælder alle typer køb og salg af værker ved fx aktioner og gennem gallerier samt ved køb direkte af kunstneren.
Afskalning af farvelag i moderne maleri - Foto: Anne Trollehave

Vidste du at selv nye kunstværker kan have skader, opstået kort efter værkets tilblivelse?

Kunstnerne har ofte eksperimenteret med teknik og materialer, hvilket kan give problemer med værkernes bevaringstilstand.

Flænge og revner i konceptmaleri - Foto: Anne Trollehave

Er skaden sket

Er skaden sket, er det væsentligt i forsikringssammenhæng at få den professionelt dokumenteret af konservator.

Art keeper kan både udforme skadesdokumentation og komme med behandlingstilbud, som kan tages videre til forsikringsselskaber og skadeservice-virksomheder.

Værdiredning ved vand- og brandskader skal ofte gå hurtigt:

Ring til art keeper

4053 6322

Markering af skade i moderne maleri - Foto: Anne Trollehave

© 2019 | art keeper ApS | Mejlgade 95, 8000 Aarhus C | mobil 4053 6322 | anne@artkeeper.dk | artkeeper.dk