Ansvar og forsikring

Det er alene op til ejeren/kunden, der indleverer kunstværker/-genstande til Art Keeper IVS, at sikre, at de indleverede kunstværker/-genstande er dækket af ejers egen forsikring, såvel under transport og ved håndtering af værker/-genstande som under ophold af værkerne/genstandene ved Art Keeper IVS.
Art Keeper IVS udfører behandling af værker/genstande efter konserveringsfaglige standarder, men da resultatet af en konserverings-/restaureringsproces er stærkt betinget af de individuelle værkers/genstandes beskaffenhed, som ikke altid lader sig fuldt udrede på forhånd, påtager Art Keeper IVS sig ikke ansvar for eventuel værdiforringende ændring af kunstværk/-genstand som følge af behandling.