Konservering og restaurering af 

moderne kunst & historiske interiører

Bevaring af utraditionel kunst, designs og interiører - en udfordring

Art keeper konserverer og restaurerer mange forskellige typer kunst og designede genstande.

Moderne kunst og samtidskunst kan være udført i utraditionelle materialer, som kan være en udfordring bevaringsmæssigt set. Nogle materialer nedbrydes hurtigt, og skader opstår. Ofte vil der alligevel være mulighed for at sætte ind med behandlingstiltag.

Ring til art keeper for en uforpligtende snak om mulighederne for konservering og restaurering.

Historiske interiører
er typisk udført i traditionelle materialer, men ofte er dele deraf udført direkte på vægge eller på fast inventar. Det vil sige, at ikke alle dele kan transporteres til konservering og restaurering andetsteds.

Art keeper har derfor et mobilt set-up og kan i vid udstrækning udføre konservering og restaurering in situ.

Kontakt til art keeper for besigtigelse og  restaureringstilbud.


Anne Trollehave
 har arbejdet med kunst, design og interiør i mange udformninger:
  • installationer og værker med blandede materialer

  • vægmalerier og udsmykninger

  • panelmalerier og bemalede figurer

  • kirkeinventar og historiske interiører

  • plastik og skumgummi-objekter

  • gipsfigurer, relieffer og buster

  • bemalede metal-objekter 

  • billboards og bemalede papirværker
Før rensning - Bisquit platte, Royal Copenhagen - Foto: Anne Trollehave
Efter rensning - Bisquit platte, Royal Copenhagen - Foto: Anne Trollehave


Er der slået en flis af din design-genstand, 

eller har den fået 

en iøjnefaldende skramme? 

Hør om mulighederne for udbedring 

af skaden.

Kähler-skål til behandling hos art keeper- Foto: Anne Trollehave
Afrensning af murpuds på bemalet papir - Foto: Anne Trollehave
© 2019 | art keeper ApS | Mejlgade 95, 8000 Aarhus C | mobil 4053 6322 | anne@artkeeper.dk | artkeeper.dk