Konservering og restaurering af malerier

Behandling af malerier er ét af art keepers specialer

Du kan få behandlet traditionelle malerier, som fx guldaldermalerier og panelmalerier, og moderne og samtidsmalerier, som fx Cobra-malerier, værker af "de unge vilde" og akrylmalerier af unge, nulevende kunstnere.

Art keeper har mange års erfaring med behandling af værker af såvel danske som udenlandske kunstnere og har restaureret malerier af danske kunstnere som eksempelvis Asger Jorn, Richard Mortensen, Per Kirkeby, P.S. Krøyer, Michael og Anna Ancher, Joakim Skovgaard, Wilhelm Marstrand, Michael Kvium, Poul Anker Bech, Stig Brøgger, Poul Gernes, Erik A. Frandsen, Tal R, Katrine Ærtebjerg, Kasper Bonnén, John Kørner, Julie Nord.

Konservering af portrætmaleri fra år 1900 - Foto: Anne Trollehave

Du kan ringe helt uforpligtende til 

art keeper - mobil 4053 6322

for at høre om behandlingstilbud på malerier

- eller du kan sende en mail -

Behandlingstilbud

Et behandlingstilbud indeholder et behandlingsforslag og en pris for den foreslåede behandling.

Du kan frit afgøre, om du ønsker behandlingstilbuddet realiseret.

Maleri før behandling - Foto: art keeper
Maleri efter behandling - Foto: art keeper

Rensning af malerier

Afrensning af overfladesnavs og gulnede fernislag er nogle af de mest almindelige behandlinger af malerier, art keeper udfører.

Ofte vil der ligge et lag af støv og kulpartikler samt nikotin og tjærestoffer fra tobaksrøg på ældre kunstværker, hvilket kan accellerere nedbrydningen af maleriernes materialer. Derfor er det vigtigt at få renset værker med overfladesnavs. 

Selv nyere malerier kan have et markant snavslag, hvis de har været udsat for tobaksrøg, køkkenos eller partikler fra brændeovn, pejs, stearinlys osv.

Maleri under rensning - den mørke del længst til højre står endnu urenset - Foto: Anne Trollehave
Maleriernes bagsider har ligeledes et snavslag, som skal fjernes ved en rensning.

Lærredernes overflader fanger støv, partikler og spindelvæv, hvilket er med til at nedbryde lærredsfibrene, så de mister deres fasthed, styrke og elasticitet.

Rådfør dig med art keeper om, hvorvidt dit maleri trænger til en rensning

Rensning af maleribagside - Foto: Anne Trollehave

Restaurering af prydrammer

Mange, især ældre malerier har en tilhørende prydramme, som kan trænge til restaurering.

Renses et maleri, vil det ofte være en god idé også at restaurere dets prydramme, så den kommer i samme gode stand som maleriet.

Aftal med art keeper, hvorvidt prydrammen skal indgå i et behandlingstilbud.

Forgyldt prydramme under restaurering - Foto: Anne Trollehave

Røg- og vandskade

Har malerier været udsat for røg ved brandskade, skal de renses. Ved vandskade kan maleriernes farvelag fx være blændet eller sidde løst og falde af. 

Art keeper kan vurdere skadernes omfang, udfærdige behandlingspriser til forsikringsselskaber og skadeservicevirksomheder og siden udføre selve behandlingerne. 

Afskalning af farvelag til hvid grundering i moderne maleri - Foto: Anne Trollehave

Behandlings-termer

Konservering af malerier vil sige at stabilisere maleriernes struktur, fx at fastlægge farvelag, som sidder løst, eller reparere en flænge.

Restaurering af malerier vil sige at forbedre maleriernes udseende, fx ved at rense dem eller retouchere dér, hvor der mangler farve. 

Rensning af malerier kan dreje sig om at fjerne overfladesnavs eller at afrense fernis oven på farvelaget.

Fernisering af malerier består i at give dem en overfladebehandling, som lægges oven på farvelaget.

Lime til konserveringsbrug - tv. en syntetisk lim, th. en naturlig lim - Foto: Anne Trollehave

© 2019 | art keeper ApS | Mejlgade 95, 8000 Aarhus C | mobil 4053 6322 | anne@artkeeper.dk | artkeeper.dk