Om art keeper

Art keeper står for bevaring og behandling af kunst

Art keeper er sat i verden for at arbejde for bevaring kunst i dens mange former. 

Det sker ud fra anerkendte etiske principper om blandt andet bevaring af værkernes autentiske materialer og kunstnernes oprindelige intentioner med deres værker.

Rensning af malerier er med til at bevare kunsten - Foto: Lars Worm Beck

Art keeper blev oprettet i 2018 af Anne Trollehave, da der opstod et behov for en kunstkonservator med base i Aarhus. Art keeper dækker dog i praksis hele landet.

Anne Trollehave er uddannet kunstkonservator fra Konservatorskolen ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, KADK, i 1998.
Hun er desuden uddannet cand.mag. i kunsthistorie, æstetik og kultur fra Aarhus Universitet.

Michael Paperin varetager de administrative sider ved art keeper.

Har du et spørgsmål vedrørende bevaring af din kunst, kan du altid rette en uforpligtende henvendelse til art keeper.

Art keeper henvender sig til alle, private kunstejere, gallerier, kunsthaller, museer, virksomheder og institutioner, der ønsker professionel konserveringsfaglig bistand.

Art keepers metier baserer sig på de mange års erfaring med konservering, restaurering og varetagelse af især kunstmuseernes værker og samlinger, som Anne Trollehave har fra tidligere ansættelser i konserveringscentre.


Afskalning af farvelag til hvid grundering i moderne maleri - Foto: Anne Trollehave

Referencer

Fagorganisationer Anne Trollehave som konservator er medlem af:

Uddannelser Anne Trollehave har inden for kunst & konservering:

Tidligere konserveringsarbejde i konserveringscentre og på museer:


Skagens Kunstmuseer;
2019-2020; https://skagenskunstmuseer.dk
Her har Anne Trollehave blandt andet udstillingsklargjort Anna Ancher-malerierner til den store retrospektive udstilling på SMK og Skagens Kunstmuseer


Bevaringscenter Nord; 2016-2017; https://bcnord.dk
Her konserverede og restaurerede Anne Trollehave malerier og kirkeinventar

Kunstkonserveringen - Danske museers center for bevaring af kunst;
1999-2010 periodisk, 2010-2015 fastansat; 
https://www.kunstkonserveringen.dk/restaurering-af-kunst.html 
På Kunstkonserveringen behandlede Anne Trollehave malerier og anden kunst, herunder også samtidskunst, fra kunstmuseernes samlinger

Statens Værksteder for Kunst, Konserveringen, Gammel Dok; 1998-1999 selvstændig;  https://svfk.dk/facilitet/konserveringsvaerksted
På S
tatens værksteder beskæftigede Anne Trollehave sig med værker fra private ejere og gallerier samt bidrog med konserveringsfaglig ekspertice for kunstnere og udstillingshaller

© 2019 | art keeper ApS | Mejlgade 95, 8000 Aarhus C | mobil 4053 6322 | anne@artkeeper.dk | artkeeper.dk